Muhammed Murat

Felsefe

İyilik - Kötülük Sorunsalına Nurettin Topçu Bakışı

13 Temmuz 2018 - 22:58

Muhammed Murat

3 dk.

Geçmiş çağlardan itibaren, insanlığın doğuşuyla başlayan iyilik ve kötülük, birçok farklı eylemle ortaya çıkarken sebepleri de araştırılmaya devam edilmektedir. Nurettin Topçu’nun sahip olduğu bakış açısına geçmeden, önceden süregelen düşüncelerin bilinmesinin önemli olacağı kanaatindeyiz. Sokrates tarafından ortaya atılan bilgi eksenli iyilik düşüncesi, sonradan gelen Platon ve Aristo tarafından da dile getirilmiştir. Buna göre kötülük yapma durumunun asıl kaynağı “bilgisizlik” olarak açıklanmaktadır. Yani bilgi sahibi insanların yapacakları tüm davranışlar iyi olacaktır. Bilginin genişlemesi ve yayılmasıyla kötülüklerin ortadan kaldırılacağını belirten Sokrates, hiç kimsenin bilerek ve isteyerek kötülük yapamayacağını da belirtmektedir.

1934 yılında Fransa’nın Sorbonne Üniversitesi’nde “Nurettin Ahmet” ismiyle yayımlanan eserinde Topçu, bu bakış açısına çeşitli eleştiriler getirmektedir. Topçu’ya göre “İyilik ve kötülük kavramlarının ortaya çıkma durumlarında bilginin payı olsa da uygulama esası yönüyle farklılık arz etmektedir.” Çünkü bilginin var olması ve bilinmesi, kişi tarafından uygulanacak olacağını göstermez. İnsan bilgi sahibi olabilir veya ahlaki unsurlarının farkında olabilir. Ancak her zaman için iyilik yapma durumunda bulunmayabilir. Salt fikir ile insanın harekete geçmesi, Topçu’ya göre pek mümkün değildir. İyinin gerçek hale gelmesinde rol oynayan durum, iyilik fikrinden öte, kişinin sahip olduğu hareket yapısıdır.

Topçu’nun “İsyan Ahlakı” isimli eserinde belirttiği bir başka durum da kişinin sahip olduğu ferdiyetçilik özelliğidir. Kişi, kendi isteklerine bakmaksızın, bir toplumun belirlediği iyilik fikrine inanır veya toplum isteklerine göre davranışlarını şekillendirirse iyilik durumunun ortaya çıkması da söz konusu olmayacaktır. Bir toplumun menfaatlerine göre hareket edilmesi, aynı zamanda evrensel ahlaki düzen içinde de sorunları beraberinde getirecektir.

Fert eksenli ortaya çıkan fikirlerin, mutlak bir şekilde somut inanç bağlamında hareketlenmesiyle iyilik oluşur. Sadece fikir sahibi olunması ya da iyilik kavramının bilinmesinden dolayı kişinin iyilik yapması beklenemez. Aydınlanma filozofları tarafından ortaya atılan iyilik kavramı için bilginin yeterli olacağı düşüncesini benimsemeyen Nurettin Topçu, evrensel nizama uygun ahlaki ideal kavramını ortaya koymaktadır. Bu sayede ferdiyetçiliğin ortadan kaldırılması engellenirken sadece toplum menfaatlerinin ortaya çıkarılmasını da yanlış olarak kabul eder. Toplumun refahı için hiçbir şekilde bireyselliğin kısıtlanmasını kabul etmeyen Topçu, devlet ve vatan kavramlarının dahi kötülükle bağdaşabileceğini savunmaktadır.

felsefe iyilik kötülük ahlak muhammed murat irade nurettin topçu