Aytaç Atlas

Deneme

Farklı Olmak

27 Eylül 2016 - 00:36

Aytaç Atlas

2 dk.

“Gençliği bozmanın en iyi yolu, onlara, kendileriyle aynı düşünenlere, kendilerinden daha çok değer vermelerini söylemektir.” -Friedrich Nietzsche.

Farklı olmak, çoğunlukla olumsuz düşüncelerle anılsa da, gereklidir ve gerekli olduğu kadar da kaçınılmazdır. Çünkü olayları farklı değerlendirebilmek, farklı bakış açılarından bakabilmek ve başkası gibi olmamak; hayatı anlamlı kılmak ve toplumun işleyişi için gerekli bir olgudur. Herkes aynı sebeple doğsalar da, birbirinden farklı olarak dünyaya gelirler ve edindiği bilgiler ve bunların yorumlanması ışığında, farklı özelliklere sahip olurlar. Elbet herkesin özü aynıdır hepimiz insanız, lakin “Özne”ler farklı olmaktan kaçınamazlar. Etik, Ahlak, Felsefi pek çok konuda ortak noktalarımız olsa da, kişiliğimizi genellikle kalan farklılıklar belirler ve İnsanlar arası bütün ilişkileri sağlayan en temel unsurlardan birisi de bu farklılıklardır. Farklı olmak, bir diğerinin yapamadığını yapıp eksik olanı karşılıklı tamamlamaya çalışma çabasıdır. Hayat ki; adeta herkesin bir Puzzle’ın eksik bir parçasını sahiplenip kendi sırası geldiğinde kendi payınca o eksik parçayı kapatmaya çalışmasıdır. Kaldı ki, ahlaki, etik ve felsefi meselelerin bazı noktalarında bile aynı fikirde olmayabiliriz ve o konularda doğruyu bulabilmek için tartışmalarımız hala devam etmektedir ve edecektir de.

Stoacı filozoflardan Heraclitus demiş ki; “Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar.” bu görüşe katılmamak mümkün değildir, hatta bu önermeyi genişletelim, karşıtlar yaratıcıdır da. Herkesin aynı tabiatta olduğunu düşünelim bir an, hayal edelim, herkes aynı görünüşte, aynı karakterde tıpkı mitoz bölünme geçirmiş bir canlı gibi birbirlerinin kopyası olduğunu düşünelim? Hiç yaratıcı ve güzel olmazdı kuşkusuz. Unutmamalı ki; sosyal açıdan da, bir toplumu güzelleştiren şeylerin başında “Farklılıklar” gelmektedir. Farklılıklara tepki vermenin nedeni ise “Korku”dur. Korku ise anlayamamaktan ve sevememekten kaynaklanır. Hülasa; tüm farklılıklara rağmen hayatı ve diğerlerini sevmemiz gerekir, bittabi, önce kendimizi.

olmak nietzsche toplum ve birey farklı farklı olmak farklılıklar karşıtlar kendini ve diğerlerini sevmek özne saygı

Yorumlar

Yorum yazabilmek için yapmalısın.